Úsmev je najkrajšia forma komunikácie​

MDDr. Pírková, zubný lekár, ktorý sa postará o úsmev celej Vašej rodiny​

Špecifikácia služieb

Pri prvom vyšetrení Vám založíme zdravotnú kartu, stanovíme liečebný plán prispôsobený Vašim individuálnym požiadavkám. Dôležité je pre nás zhodnotenie rtg snímok, na ktorých môžeme odhaliť medzizubné kazy, prípadne nálezy na endodonticky ošetrených zuboch, vyšetrenie tkanív čeľuste, sánky a TMK.

Pravidelnými preventívnymi prehliadkami sa snažíme predchádzať ochoreniam slizníc a tvrdých zubných tkanív dutiny ústnej. Snažíme sa odhaliť začínajúce zubné kazy, aby sme predišli komplikovanejším a finančne náročnejším zákrokom v dutine ústnej.

Zubné kazy sanujeme prostredníctvom estetických nanofotokompozitných (‚bielych‘) výplní, ktoré verne nahrádzajú tvrdé zubné tkanivá (TZT), anatomickou modeláciou zachovávame pôvodnú funkciu a estetiku TZT.

Pri ošetrení kladieme dôraz na vysokú estetiku vďaka najmodernejším materiálom.

Rodičov motivujeme k dôslednej starostlivosti o vlastný chrup. Zdravé stravovanie mamičky počas tehotenstva ovplyvňuje prenatálny vývoj zubných zárodkov. Inštruujeme rodičov, ako sa starať o prvé zúbky ich dieťaťa, poučíme o stravovacích návykoch. Starostlivosť o chrup Vášho dieťaťa je dôležitá pri formovaní jeho budúcich hygienických návykoch a zachovanie jeho orálneho zdravia. Pri už vzniknutých zubných kazoch sa snažíme o empatický prístup pri ošetrení dieťaťa vzhľadom na jeho vek.

Pri ochorení pulpy (nervovocievneho zväzku) zuba poskytujeme ošetrenie koreňových kanálikov prostredníctvom strojovej endodoncie s presným zmeraním dĺžky koreňových kanálikov pomocu apexlokátora s následným hermetickým uzáverom koreňových kanálikov. Po zaplnení realizujeme kontrolnú intraorálnu rtg snímku.

Chýbajúce zuby alebo endodonticky ošetrené zuby s veľkou stratou tvrdých zubných tkanív rekonštruujeme prostredníctvom keramických koruniek/inlejí/onlejí.

Poskytujeme aj zhotovenie keramických faziet so šetrnou preparáciou.

 

Poskytujeme široké spektrum zákrokov z dentoalveolárnej chirurgie.

Zubný kameň je jedným z hlavných etiologických faktorov pri vzniku parodontitídy. Parodontitída je infekčné zápalové ochorenie, ktoré spôsobuje stratu závesného aparátu zuba, ku ktorému patrí gingíva, periodontálne ligamentá, alveolárna kosť a cement na povrchu koreňa. Pomocou pravidelnej profesionálnej dentálnej hygieny s odstránením zubného kameňa ultrazvukom dokážeme spomaliť progres parodontitídy a ústup alveolárnej kosti.

Taktiež poskytujeme aj odstránenie pigmentov pomocou Air-flow prístroja šetrným pieskovaním a leštením povrchu skloviny prostredníctvom špeciálneho prášku s obsahom bikarbonátu sodného.

Po zhotovení odtlačkov nám v zubnom laboratóriu vyhotovia individuálne nosiče na domáce bielenie, po ktorom nasleduje ambulantné bielenie. Pracujeme s bieliacim systémom PureWhitening, ktoré je jediným svetovým bielením s garanciou výsledku a trvanlivosti.

Kompletná starostlivosť

Prinášame život Vášmu úsmevu
Skúsená zubárka

Kladieme dôraz na vysoko-estetické a bezbolestné ošetrenie.

Pokročilé procedúry

U nás nájdete široké spektrum služieb modernej stomatológie.

Garantované výsledky

V koncepte rodinného zubného lekára.

Moderné vybavenie

Využite s nami tie najmodernejšie technológie a materiály.