Úsmev je najkrajšia forma komunikácie​

V prípade záujmu o protetické/implantologické ošetrenie nás kontaktujte mailom info@drpirkova.sk

Na dentálnu hygienu sa môžu objednať aj u nás neevidovaní pacienti

Špecifikácia služieb

Pri prvom vyšetrení Vám založíme zdravotnú kartu, stanovíme liečebný plán prispôsobený Vašim individuálnym požiadavkám. Dôležité je pre nás zhodnotenie rtg snímok, na ktorých môžeme odhaliť medzizubné kazy, prípadne nálezy na endodonticky ošetrených zuboch, vyšetrenie tkanív čeľuste, sánky a TMK.

Pravidelnými preventívnymi prehliadkami, poučením o dôslednej hygiene vieme s Vašou spoločnou starostlivosťou o chrup predchádzať ochoreniam slizníc a tvrdých zubných tkanív dutiny ústnej. Diagnostikujeme začínajúce zubné kazy vďaka zhotoveniu záhryzových inraorálnych rtg snímok, aby sme predišli komplikovanejším a finančne náročnejším zákrokom v dutine ústnej a vedeli tak podchytiť alebo predchádzať problémom už na ich začiatku.

Zubné kazy sanujeme prostredníctvom estetických nanofotokompozitných (‚bielych‘) výplní, ktoré verne nahrádzajú tvrdé zubné tkanivá (TZT), anatomickou modeláciou zachovávame pôvodnú funkciu a estetiku TZT.

Pri ošetrení kladieme dôraz na vysokú estetiku vďaka najmodernejším materiálom.

V prípade náhrady chýbajúcich zubov sú zubné implantáty najlepším funkčným a estetickým riešením. Jedná sa o titánovú skrutku, ktorá má podobný princíp pri prenose žuvacích síl ako vlastné zuby. 

Výhody zubných implantátov:

  • šetríme tvrdé zubné tkanivá okolitých zubov, ktoré pri fixných zubných mostíkoch inak musíme preparovať
  • v prípade chýbajúcich zubov dochádza postupne k strate kosti – atrofii, pri implantátoch sa zaťažovaním kosť remodeluje, teda nedochádza k jej ústupu.

 

Pri ochorení pulpy (nervovocievneho zväzku) zuba poskytujeme ošetrenie koreňových kanálikov prostredníctvom strojovej endodoncie s presným zmeraním dĺžky koreňových kanálikov pomocu apexlokátora s následným hermetickým uzáverom koreňových kanálikov. Po zaplnení realizujeme kontrolnú intraorálnu rtg snímku.

Chýbajúce zuby alebo endodonticky ošetrené zuby s veľkou stratou tvrdých zubných tkanív rekonštruujeme prostredníctvom keramických koruniek/inlejí/onlejí.

Poskytujeme aj zhotovenie keramických faziet so šetrnou preparáciou.

Naša príprava na protetické ošetrenie je len polovicou úspechu, druhú polovicu tvoria špičkoví zubní technici, s ktorými spolupracujeme.

 

Poskytujeme široké spektrum zákrokov z dentoalveolárnej chirurgie.

Rodičov motivujeme k dôslednej starostlivosti o vlastný chrup. Zdravé stravovanie mamičky počas tehotenstva ovplyvňuje prenatálny vývoj zubných zárodkov. Inštruujeme rodičov, ako sa starať o prvé zúbky ich dieťaťa, poučíme o stravovacích návykoch. Starostlivosť o chrup Vášho dieťaťa je dôležitá pri formovaní jeho budúcich hygienických návykoch a zachovanie jeho orálneho zdravia. Pri už vzniknutých zubných kazoch sa snažíme o empatický prístup pri ošetrení dieťaťa vzhľadom na jeho vek.

Zubný kameň je jedným z hlavných etiologických faktorov pri vzniku parodontitídy. Parodontitída je infekčné zápalové ochorenie, ktoré spôsobuje stratu závesného aparátu zuba, ku ktorému patrí gingíva, periodontálne ligamentá, alveolárna kosť a cement na povrchu koreňa. Pomocou pravidelnej profesionálnej dentálnej hygieny s odstránením zubného kameňa ultrazvukom dokážeme spomaliť progres parodontitídy a ústup alveolárnej kosti.

Taktiež poskytujeme aj odstránenie pigmentov pomocou Air-flow prístroja šetrným pieskovaním a leštením povrchu skloviny prostredníctvom špeciálneho prášku s obsahom bikarbonátu sodného.

Po zhotovení odtlačkov nám v zubnom laboratóriu vyhotovia individuálne nosiče na domáce bielenie, po ktorom nasleduje ambulantné bielenie. Pracujeme s bieliacim systémom PureWhitening, ktoré je jediným svetovým bielením s garanciou výsledku a trvanlivosti.

Kompletná starostlivosť

Prinášame život Vášmu úsmevu
Skúsená zubná lekárka

Kladieme dôraz na vysoko-estetické a bezbolestné ošetrenie.

Moderné liečebné postupy

U nás nájdete široké spektrum služieb modernej stomatológie od konzervačnej stomatológie cez dentoalveolárnu chirurgiu až po implantológiu.

Garantované výsledky

V koncepte rodinného zubného lekára.

Najnovšie materiálno-technické vybavenie je pre nás samozrejmosťou

Využite s nami najmodernejšie technológie a materiály.